ما مفتخریم به این دشمنی

آن چه در اين كتاب جمع آوري شده، بياناتي از رهبري است درباره " دشمن شناسي" كه در طول سال هاي 1380 تا 1390 در جمع دانشجويان ايراد گرديده است

به گزارش عروج؛آن چه در این کتاب جمع آوری شده، بیاناتی از رهبری است درباره " دشمن شناسی" که در طول سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان ایراد گردیده است. در گزینش بیانات سعی شده بهترین انتخاب برای تبیین ابعاد گوناگون دشمن شناسی شامل: معرفی دشمن، چگونگی و کیفیت دشمنی ها، موقعیت کنونی دشمن، سرانجام این دشمنی  و  وظایف ما درقبال دشمنی ها صورت گیرد.

این کتاب توسط موسسه شهید کاظمی منتشر گردید و بزودی از نمایندگی های این نشر در اهواز(کتاب اُسوه و رسانه بیداری ) قابل تهیه میباشد