گنج نادیده ای به نام اسناد پزشکی بیمارستان های دوران دفاع مقدس

از مجروحیت دست راست حاج قاسم چه می‌دانید؟ شهید باکری و چمران در کدام بیمارستان بستری شدند؟

گفتگو با آقای فروزان مهر کارشناس اسناد پزشکی بیمارستان گلستان اهواز، در نمایشگاه سردار هور را در لینک زیر ببینید.

https://www.aparat.com/v/RsGAI