پوستر نصب شده در مطب یکی از معتبرترین پزشکان اهواز

پوستر نصب شده در مطب یکی از پزشکان متخصص زنان و زایمان و نازایی اهواز در حمایت از پوشش که توجه خبرنگار ما را به خود جلب کرد.

به گزارش عروج، با مراجعه به مطب دکتر کیمیا چنانی یکی از معروفترین متخصصین زنان و زایمان اهواز با پوستری روبرو شدیم که در حمایت از پوشش و شأن و منزلت انسانی در مطب ایشان نصب شده بود.

لازم به ذکر است که ویزیت پایین این پزشک نسبت به پزشکان دیگر و وقت زیادی که برای هر بیمار می‌گذاشتند قابل تقدیر و تحسین است.

بعد از هجمه و شبیخون فرهنگی که توسط کشورهای غربی به میهن ما وارد شده، مردم، پزشکان،کسبه،شرکت ها و نهادهای مختلف با ارج نهادن به چنین اقدامات قابل تحسینی و اجرای آن، می توانند اقدامات مثبت فرهنگی را در زمینه های مختلف گسترش دهند تا مشخص شود فضای حقیقی حاکم بر سرزمین ما با فضای مجازی فاصله زیادی دارد.