پتروشیمی پتروناد در شب عید نانِ ۳۰ خانواده بومی را برید!

پتروشیمی پتروناد با اخراج ۳۰ نفر از پرسنل خود، ۳۰ خانواده بومی را با مشکل معیشت مواجه کرد!

به گزارش عروج به نقل از توانا خبر، شرکت پتروشیمی پتروناد در یک بی تدبیری بزرگ دست به اخراج ۳۰ نفر از کارکنان خود در آستانه عید نوروز زده است!

برخی کارکنان اخراجی در تماس با این رسانه، از اخراج حدود ۳۰ نفر از پرسنل بومی شاغل پتروشیمی پتروناد خبر دادند.

گفته می شود که این افراد که اکثرا در واحد بهره برداری مشغول به کار بوده اند، بدون ارائه ی دلیل مشخصی از کار بیکار شده اند.

حال این پرسش مطرح است که مدیریت پتروشیمی پتروناد از اخراج تعداد قابل توجهی از کارکنان بومی خود که اکثریت از طریق آزمون جذب این شرکت شده بودند؛ آن هم در شب عید دقیقا چه هدفی را دنبال می کند؟

آیا مدیرعامل شرکت پتروشیمی پتروناد از تبعات بریده شدن نان و روزی ۳۰ خانواده بومی در این شرایط خبر دارد؟

پتروشیمی پتروناد آسیا (الماس آبی) در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی قرار دارد و سهام آن متعلق به گروه کیما می باشد.