وضعیت سرمایه گذاری در شهرداری اهواز رضایت بخش نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و توسعه شهری شورای اسلامی شهر اهواز گفت: طبق آمار وضعیت سرمایه گذاری در شهرداری اهواز مناسب نیست و از این وضعیت رضایت نداریم.

سید محمدعلی پورموسوی رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شهری شورای اسلامی شهر اهواز اظهار کرد: در سرمایه گذاری دو وجه را باید مد نظر قرار دهیم، یکی سرمایه گذاری که مستقلا خود در اهواز کار می کند و یکی هم سرمایه گذاری که مد نظر ما به عنوان شورا و شهرداری است.

وی افزود: سرمایه گذاری که مد نظر ما است یعنی کسی که با شهرداری وارد تعامل شود، بر همین اساس می‌توان گفت اولین مشکلی که در این خصوص در اهواز داریم عدم شناخت امکانات و پتانسیل هایی است که برای جذب سرمایه گذار در اختیار داریم.

پور موسوی بیان کرد: بانک اطلاعاتی جامع و کاملی از موارد مختلف شهری، در شهرداری اهواز وجود ندارد لذا باید بانک اطلاعاتی جامعی برای تصمیم گیری در شهرداری اهواز ایجاد شود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر اهواز گفت: مشکل دوم سرمایه گذاری در اهواز بروکراسی پیچیده اداری و موانعی است که سازمان ها،مقررات، دستگاه‌ها و مدیران دیگر استان در این مسیر ایجاد‌ می‌کنند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال یک پهنه ساحلی بسیار گستره و جذاب در اهواز داریم که هر زمان برای انجام کار یا پروژه شهری در این محدوده اقدام می‌کنیم دستگاه‌های دیگر به این موضوع ورود می‌کنند و مانع انجام کار می شوند.

پور موسوی ادامه داد: یک مشکل دیگر ما در زمینه سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ مسائلی هستند که با آن‌ها روبه رو هستیم اما به صورت چشم تو چشم و مستقیم نیست اما این مسائل از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی احساس امنیت وجود دارند و ممکن است برای سرمایه گذار ایجاد نگرانی کنند.

عضو شورای شهر اهواز خاطرنشان کرد: ساختار ضعیف شهرداری و عدم توانایی آن می‌تواند از موانعی دیگر برای عدم سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در اهواز باشد.

پور موسوی گفت: هیچ کس رضایتی از وضعیت فعلی سرمایه گذاری در شهرداری اهواز ندارد، این صحبت بر مبنای آماری حقیقی است و باید دید عدد سرمایه گذاری ما در اهواز نسبت به بودجه چقدر است و عدد سرمایه گذاری سایر کلانشهرها نسبت به بودجه چقدر است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری یک موضوع سلسله‌وار است، تصریح کرد: این سلسه زنجیر وار است که باید روی ریل بیفتد اما در اهواز سرمایه گذاری در سال‌های اخیر تکه تکه انجام شده است.

عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: چندین جلسه در خصوص شیوه سرمایه گذاری در شورا کار کردیم، سعی کردیم شیوه نامه هایی که توسط وزارت کشور تهیه شده بود با مسائل شهر اهواز وقف دهیم و برخی موضوعات متناسب با بوم و شرایط اینجا را در آن را تعریف کردیم.

پور موسوی گفت: در شیوه نامه قبلی فرایند سرمایه گذاری رفت و برگشتی بود و این روش زمان انجام سرمایه گذاری را افزایش می‌داد که با اصلاح آن، صفر تا صد سرمایه گذاری در سازمان سرمایه گذاری شهرداری و با نظارت شورای شهر انجام می شود.