باهدف تقویت ارتباط مناطق نفتخیز جنوب با دانشگاه‌ها

نشست بررسی توانمندی‌های دانشگاه شهید بهشتی در حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد

در نشستی با حضور روسا و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات و پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و با هدف افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه، توانمندی‌های دانشگاه شهید بهشتی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه شد.

در این جلسه، اساتید دانشگاه شهید بهشتی با هدف تعامل و همکاری با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توانمندی‌های خود را در حوزه‌های مدیریت دانش، توسعه، معماری و کیفیت نرم افزار، مدیریت امنیت اطلاعات، هوش کسب و کار، مدیریت سرویس،‌ حاکمیت داده، ‌مدیریت داده و مدیریت مرکز داده و زیرساخت تشریح نمودند.

معرفی آزمایشگاه توسعه و کیفیت نرم افزار و داده و خدمات آن، نرم افزار هوپا (مدیریت مخاطرات سایبری)، سامانه مدیریت اسناد،  پلتفورم انبار داده و هوش تجاری، کاربردهای تولید شده در زمینه یادگیری ماشینی و سیستم یکپارچه ساز سیستم های کامپیوتری(Integropia ) از جمله توانمندی‌های ارایه شده از سوی اساتید دانشگاه شهید بهشتی در این نشست بود.

در پایان این نشست مقرر شد با توجه به زمینه‌های مناسب جهت تعریف پروژه‌های پژوهشی و استفاده از خدمات دانشگاه شهید بهشتی در حوزه فناوری اطلاعات، محورهای مورد نیاز مشخص و با تشکیل جلسات کارگاهی بررسی‌های نهایی صورت پذیرد.