نایب رئیس هیات ناشنوایان خوزستان منصوب شد

از سوی سازمان ورزش و جوانان نایب رئیس هیات ناشنوایان خوزستان منصوب شد.

به گزارش عروج، غزاله طهماسبی به عنوان نایب رئیس هیات ناشنوایان خوزستان منصوب شد.

در این حکم که از سوی سازمان ورزش و جوانان صادر شده خانم طهماسبی بعنوان نایب رئیس هیات ناشنوایان خوزستان منصوب شده است.