آيت الله شفيعي تبيين كرد؛

ناکامی مأمون در مناظره علمی امام رضا

آيت الله شفيعي با اشاره به برگزاري مناظراتي بين امام رضا(ع) با بزرگان اديان گوناگون در جهت تضعيف جايگاه اين امام همام اظهار داشت: مأمون بنا به تعبير خودش نتوانست حتي در يك مسأله شاهد محكوم شدن امام رضا(ع) باشد.

آیت الله سید علی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، ظهر امروز در سلسله مباحث روزانه ماه مبارک رمضان  به سالروز امضای ولیعهدی مأمون از سوی امام رضا(ع) اشاره و با بیان این که ولیعهدی امام رضا(ع) سبب آگاهی و بیداری مردم شد، اظهار داشت: امام رضا(ع) در مدت زمانی که ولیعهدی مأمون را برعهده داشت جنایات مأمون را آشکار کرد.

استاد عالی حوزه علمیه خوزستان به مناظره های برگزار شده از سوی امام رضا(ع) و بزرگان دیگر ادیان در زمان ولیعهدی اشاره کرد و افزود: امام رضا(ع) در طول این مناظرات با دلیل و برهان های مستدل تشیع را به اثبات می رساند.

آیت الله شفیعی با اشاره به حضور بزرگان ادیان گوناگون حهت مناظره علمی با امام رضا(ع) اظهار داشت: امام رضا(ع) در مناظرات خود با بزرگان از جمله هریذ اکبر، برزگ زرتشیان، ابوعمران صائبی، بزرگ صائبیان توانست با کتاب های آیین ها خودشان آنان را محکوم کند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری مناظرات امام رضا(ع) را در منظر عموم به دستور مأمون، گفت: هدف مأمون از این کار تضعیف جایگاه علمی امام رضا(ع) بود.

وی با بیان این به طور معمول مناظرات علمی در محضر خواص و  بزرگان علم برگزاری می شود، گفت: مأمون بنا به تعبیر خودش نتوانست حتی در یک مسأله شاهد محکوم شدن امام رضا(ع) باشد.

آیت الله شفیعی با بیان این که حضور امام رضا(ع) به عنوان ولیعهد مأمون سبب استحکام تشیع و نبوت شد، اظهار داشت: دستگاه خلافت بنی عباس سبب تزلزل مذهب شیعه در بین مردم شده بود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فضای حاکم بر جامعه در دوران خلافت بنی عباس خاطر نشان کرد: در آن زمان شبهات به قدری زیاد شده بود که حتی یک نفر به گفتن کلمه لا الله اله الله اقدام نمی کرد.

آیت الله شفیعی تصریح کرد: امام رضا(ع) بر مبنای اصلاح نقطه فساد که همان دربار حکومت مأمون بود این امر را پذیرفت  و چاره ای جز این ندید چرا که جامعه به سوی فساد و تباهی کشیده می شد.

شناخت امام رضا باید بعد معرفتی داشته باشد

استاد عالی حوزه علمیه خوزستان با بیان این که امام هشتم(ع) عقاید مطرح شده از سوی ائمه پیشین را مستحکم تر کرد، گفت: امام رضا(ع) را باید در ابعاد علمی و معرفتی شناخت.

نماینده مردم خوزستان با بیان این که ولیعهدی امام رضا(ع) بیش از دو سال دوام نیافت، خاطرنشان کرد: در آخر همان مأمونی که امام رضا(ع) را با سیاست ولیعهد کرد، ایشان را با سم به شهادت رساندند.

 

مرجع / رسا