میخ وزارت ارشاد بر تابوت رسانه‌های ایران

دیروز به دعوت گروهی از دانشجویان برای شرکت نشست سیاسی به نمایشگاه رسانه های ایران در مصلا تهران رفتم.

به گزارش عروج، نمایشگاهی که پس از چند سال تعطیلی با عجله و کاستی بسیار برگزار شده بود و البته در شان عنوان نمایشگاه رسانه های ایران نبود.

چیزی که بیشتر به چشم می آمد دکورهای میلیاردی چند خبرگزاری نفتی گردن کلفت و البته خالی از محتوا بود.

به برکت ایام انتخابات نبض ضعیفی در برخی غرفه ها جریان داشت که آن هم باعث نشده بود مردم برای بازدید از نمایشگاه رغبتی داشته باشند.

قرار بود نمایشگاه یک روز تمدید شود که با بی نظمی تمام آن هم لغو شد و نمره منفی بزرگی در کارنامه وزارت ارشاد دولت رئیسی و معاونت مطبوعاتی آن درج شد.

حال روز این نمایشگاه مثالی بود از حال بد رسانه های کشور در این سالها. رسانه هایی که خصوصا در خوزستان بیشتر شبحی از رسانه هستند تا یک رسانه سرزنده و پویا. و اگر به منابع ثروت و قدرت وصل نباشند به سختی گذران دوران می کنند.