مناظره تحریم در دانشکده نفت اهواز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عروج؛ یکشنبه شب در دانشکده نفت اهواز جلسه ی مناظره ای با موضوع تحریم با حضور داود دشتبانی و صادق شهبازی در فضایی پر شور و دوستانه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عروج؛ یکشنبه شب در دانشکده نفت اهواز جلسه ی مناظره ای با موضوع تحریم با حضور داود دشتبانی و صادق شهبازی در فضایی پر شور و دوستانه برگزار شد.