مردم اهواز در کنار مجاهدین فلسطین

شادی مردم اهواز از انتقام مجاهدین جبهه مقاومت

به گزارش عروج ،مردم اهواز روز شنبه همزمان با پیروزی های مکرر مجاهدین جبهه ی مقاومت، پرچم فلسطین اشغالی را به اهتزاز در آوردند.