برگزاری مراسم اعتکاف در سراسر استان خوزستان

با توجه به آغاز مراسم اعتکاف از روز پنجشنبه در سراسر استان خوزستان گزارشات اولیه حاکی از استقبال بی نظیر مردم استان خوزستان از مراسم معنوی اعتکاف در سراسر استان است.

به گزارش عروج، حجت الاسلام مهدی اخوان رئیس سازمان تبلیغات خوزستان؛ با بیان اینکه این استقبال در میان دهه هشتادی‌ها و نوجوانان بسیار چشمگیرتر است، گفت: طبق پیش بینی شده ظرفیت مساجد را از ۳۰۰مسجد سال گذشته به۴۰۰مسجد افزایش و هدف گذاری کردیم.که در بهاین باره بالغ بر۳۰درصد افزایش مساجد را برگزار کننده اعتکاف ما در استان شاهد هستیم.

وی گفت: نکته قابل توجه امسال برابری برگزاری مساجد ویژه بانوان است‌. سال های گذشته ۲۰-۳۰درصد مساجد برگزار کننده اعتکاف متولی برای بانوان بود. اما امسال با توجه به تمهیداتی که صورت گرفت و برنامه ریزی هایی که انجام شد تلاش بر این شد افزایش۱۵درصدی را تجربه کنیم.

حجت الاسلام اخوان ادامه داد: امسال سهم۴۵درصدی را برای برگزاری اعتکاف ویژه بانوان را داریم تجربه می کنیم.۵۵درصد مساجد ویژه برادران ۴۰_۴۵درصد مساجد هم ویژه خواهران است‌.که نشان از استقبال ویژه بانوان است‌.

میانگین سنی ماکفین میانگین پایینی تر است نسبت به سال گذشته است.

عکاس:علی معرف