محفل انس با قرآن با حضور حامد شاکرن‍ژاد در مسجد امیرالمومنین (ع)

      آیت الله دکتر محسن حیدری ، نماینده مجلس خبرگان و امام جمعه موقت اهواز         حامد شاکرن‍‍ژاد ، قاری بین المللی         حامد شاکرن‍‍ژاد ، قاری بین المللی   حامد شاکرن‍‍ژاد ، قاری بین المللی     حامد شاکرن‍‍ژاد ، قاری بین المللی       […]