فولاد اکسین خوزستان موفق به اخذ تندیس سیمین همایش ملی کیفیت شد

شرکت فولاد اکسین خوزستان در هفتمین همایش ملی کیفیت که با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان برگزار شد، موفق به کسب تندیس سیمین شد.

به گزارش عروج به نقل از روابط عمومی شرکت: سه شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲ هفتمین همایش ملی کیفیت با هدف بهبود و توسعه مستمر کیفیت در فرآیندهای سازمانی و شناسایی واحدهای پیشرو و متعهد به کیفیت در صنایع داخلی و استراتژیک با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان غذا و دارو و سازمان مدیریت صنعتی ایران در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

شرکت فولاد اکسین خوزستان نیز با حضور در این همایش و کسب امتیازهای لازم در شاخص های مربوطه موفق به دریافت تندیس سیمین و لوح تقدیر شد.

این موفقیت نتیجه انجام ارزیابی های تیم ارزیاب همایش از شرکت فولاد اکسین خوزستان بر اساس مدل ارزیابی TQM و کسب نتایج قابل قبول در معیارهای تعریف شده صورت گرفت .

این فرآیند پس از تکمیل اظهارنامه کیفیت از طرف شرکت فولاد اکسین خوزستان و ارسال به دبیرخانه همایش به انجام رسید.