عکس/ نمازوحدت حوزه ودانشگاه در دانشگاه شهید چمران اهواز

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۲۰ شماره خبر : ۱۳۴۳۲۷۸ ارسال به دوست                       آیت‌الله سید علی شفیعی،نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری   آیت‌الله سید علی شفیعی،نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری          

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۲۰ شماره خبر : ۱۳۴۳۲۷۸ ارسال به دوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیت‌الله سید علی شفیعی،نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

آیت‌الله سید علی شفیعی،نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

 

آیت‌الله سید علی شفیعی،نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

آیت‌الله سید علی شفیعی،نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری