سرپرست جدید هیات جودو و دفاع شخصی دزفول انتخاب شد

مصطفی الیاسی به عنوان سرپرست جدید هیات جودو و دفاع شخصی دزفول انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو و دفاع شخصی خوزستان، طی حکمی از سوی حبیب الله فضل اله پور رئیس هیات جودو و دفاع شخصی خوزستان” آقای مصطفی الیاسی” به سمت سرپرستی هیات جودو و دفاع شخصی شهرستان دزفول منصوب شد.

بنابراین گزارش؛ از زحمت و تلاش های شبانه روزی آقای سیدمحمد پناهی رئیس سابق این هیات تقدیر و تشکر به عمل آمد.

لازم به ذکراست:مصطفی الیاسی از مربیان جوان و قهرمان پرور این شهرستان و استان و کشور می باشد که آرزوی موفقیت برای وی داریم.