روحانی خوزستانی که نقاشی فاخر او در کنگره ۲۴ هزار شهید خوزستان تقدیم رهبری شد

گفتگو با حجت الاسلام نیک نژاد در نمایشگاه سردار هور.

گفتگو با حجت الاسلام نیک نژاد در نمایشگاه سردار هور را در لینک زیر ببینید.

https://www.aparat.com/v/87ewx