نجفی:

روابط عمومی، خبرنگار افتخاری رسانه هاست

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، روابط عمومی را خبرنگار افتخاری رسانه ها دانست و بر ایجاد ارتباط مستقیم بین کارشناسان و اصحاب رسانه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، علیرضا نجفی سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حاشیه نشست با کارشناسان این اداره ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در این حوزه، گفت: ارتباط تنگاتنگ با اصحاب رسانه و استفاده از ظرفیت آنان از مهم ترین وظایف روابط عمومی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: روابط عمومی، خبرنگار افتخاری رسانه هاست و باید ارتباط مستقیمی بین کارشناسان و اصحاب رسانه ایجاد شود تا مشکلات اجتماعی را بتوان قبل از اینکه تبدیل به بحران شوند، پیگیری نمود.

نجفی در پایان با اشاره به اهمیت روابط عمومی و ضرورت گذار کامل از شرح وظایف کلیشه ای و سنتی روابط عمومی به سوی روابط عمومی تحول گرا و تاکید بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی و نظرات کارشناسی فعالین این حوزه و آمادگی و استعداد کامل روابط عمومی دانشگاه برای این تغییر را، از اقدامات مهم اجرایی در جهت تحول در روابط عمومی عنوان کرد.