دیوار نگاره میدان مولوی اهواز با موضوع فتاح رونمایی شد

دیواره نگاره هنرمند خوزستانی با عنوان ۴۰۰ ثانیه تا تل آویو رونمایی شد.

به گزارش عروج، طرح هنرمند خوزستانی امین جوانمردزاده با عنوان ۴۰۰ ثانیه تا تل آویو وموضوع رونمایی از جدیدترین موشک هایپرسونیک ایران [فتاح] طراحی و در دیوارنگاره میدان مولوی اهواز رونمایی شد.