تصاویر/ یادمان و نمای گلزار شهدای “انقلاب” در اهواز

شهداي دوران انقلاب در خوزستان 217 نفر ميباشند كه از اين تعداد 76شهيد متعلق به شهر اهواز است
یادمان و نمای گلزار شهدای "انقلاب" در اهواز

یادمان و نمای گلزار شهدای "انقلاب" در اهواز

یادمان و نمای گلزار شهدای "انقلاب" در اهواز

یادمان و نمای گلزار شهدای "انقلاب" در اهواز