تصاویر/ همایش غزه پاره تن اسلام در اهواز

      رویوران، کارشناس بین‌المللی       ابوشریف، نماینده حزب جهاد اسلامی مردم غزه                   ابوشریف، نماینده حزب جهاد اسلامی مردم غزه                   حجت‌الاسلام والمسلمین اختری، رئیس مجمع جهانی اهل‌ بیت(ع)       حجت‌الاسلام والمسلمین اختری، […]

 

 

رویوران، کارشناس بین‌المللی

 

رویوران، کارشناس بین‌المللی

 

 

ابوشریف، نماینده حزب جهاد اسلامی مردم غزه

 

ابوشریف، نماینده حزب جهاد اسلامی مردم غزه

 

 

 

 

 

 

 

 

ابوشریف، نماینده حزب جهاد اسلامی مردم غزه

 

ابوشریف، نماینده حزب جهاد اسلامی مردم غزه

 

 

 

 

 

 

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین اختری، رئیس مجمع جهانی اهل‌ بیت(ع)

 

حجت‌الاسلام والمسلمین اختری، رئیس مجمع جهانی اهل‌ بیت(ع)

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین اختری، رئیس مجمع جهانی اهل‌ بیت(ع)

 

حجت‌الاسلام والمسلمین اختری، رئیس مجمع جهانی اهل‌ بیت(ع)

 

 

 

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

 

 

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

 

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران

حامد زمانی ، خواننده انقلابی نسل جوان ایران