تصاویر عاشقانه ترین بوسه ها

                                          ————————— .:: ارسالی توسط دوستان ::.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوسه فرزند جانباز بر دستان مادر

 

بوسه قهرمان المپیکی بر دست مادر

 

 

 

بوسه سید حسن نصر الله بر دستان امام خامنه ای

 

 

بوسه خواهر بر پیکر شهید محمد حسین باغبان

 

مادر شهید خرازی

—————————

.:: ارسالی توسط دوستان ::.