تصاویر/ طلبه فداکار کرجی و شاگردانش

تصاوير ديده نشده از طلبه فداكار و استاد حوزه علميه مرحوم ميلاد شيرزاد و جمعي از شاگردان ايثارگرش كه در راه نجات چند نوجوان در دريا ، جان به جان آفرين تقديم كردند.