ترفندی عجیب برای گرفتن بلیت هواپیما

در سایه ناتوانی دولت بر نظارت و بازرسی از شرکت های هواپیمایی شاهد انواع تخلفات و اقدامات فراقانونی از سوی این شرکت ها هستیم.

به گزارش عروج، در این پست تنها به یکی از این اقدامات اشاره شد و در همین ایام اربعین علی رغم ممنوعیت فروش بلیط چارتر ، شاهد خرید و فروش بلیط چارتری از سوی شرکت های هواپیمایی بودیم.