علي عباس ياسين به شهادت رسيد

برای آنانکه ادعا دارند حزب اللهی هستند

در دنيايي كه همه به نوعي در حال زمينگير شدن و زميني شدن هستند و به خانه اي و كاشانه اي و زن و فرزندي در نوع حلال خود و در نوع غير حلال خود دلبسته و مشغول به هزاران بازي اين چرخ گردون شده اند ، هستند جوانمرداني از تبار علي (ع)

وبلاگ بیقرار نوشت: در دنیایی که همه به نوعی در حال زمینگیر شدن و زمینی شدن هستند و به خانه ای و کاشانه ای و زن و فرزندی در نوع حلال خود و در نوع غیر حلال خود دلبسته و مشغول به هزاران بازی این چرخ گردون شده اند ، هستند جوانمردانی از تبار علی (ع) که در وسط جاذبه های دنیوی و از کنار سواحل مدیترانه برخاسته اند و از زن و فرزند و همه خوشیهای حلال و حرام دنیا عبور کرده اند .

علی عباس یاسین جوانی که تنها ۲۵ سال داشت در اوج زیبایی و برومندی و در حالیکه دو کودک سه و پنج ساله بنامهای زهرا و محمد داشت ،در قرن بیست و یک به ندای هل من ناصر و پاسداری از حرم حضرت زینب لبیک گفت .

آنانیکه فرزند کوچک دارند میدانند دل کندن و بریدن از دلمشغولیهای آینده همسر جوان و فرزندان کوچک چه فضای کمر شکنی است . علی عباس دو روز پیش ، جمعه در کنار حرم حضرت زینب (س) جایی که خود انتخاب کرده بود به شهادت رسید و در حالیکه ما اینجا در ایران زیر کولر گازی نشسته ایم و ادعایمان گوش فلک را کر کرده ، هستند جوانانی که شبانه روز و با نهایت توان و علی رغم بیخوابی و خستگی چندین ماهه ، دارند جواب کینه های عبری ، عربی و غربی را نسبت به ایران و ایرانی و محب علی(ع) مخلصانه و بدون هیچ چشمداشتی یک تنه میدهند .این پست مخصوص حزب اللهی هاست که آیا ما نیز بدور از هر شعاری آماده رفتن هستیم … 

روحش شاد او که به راستی عاشق سیدعلی خامنه ای بود و در صحبتهایش او را نشانه مهدی(عج) میدانست ….