برگزاری اولین یادواره شهدا بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز

روابط عمومی بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز با همکاری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اولین یادواره شهدا بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز برگزار می کند.

به گزارش عروج، روابط عمومی بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز با همکاری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اولین یادواره شهدا بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز برگزار می کند.

چهارشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۲ ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح

بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز، سالن شهید دکتر رهنمون