اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۳۴/ ۱۳۹۲ به افق شهرستان آبادان (آبادان، اروندکنار، چونبده و قفاص)

دانلود فایل PDF / حجم ۱۴۶ کیلوبایت برای دیدن تصاویر اوقات شرعی در اندازه بزرگتر روی آنها کلیک کنید

دانلود فایل PDF / حجم ۱۴۶ کیلوبایت

برای دیدن تصاویر اوقات شرعی در اندازه بزرگتر روی آنها کلیک کنید

اوقات شرعی ماه رمضان 1434/  1392 به افق شهرستان آبادان (آبادان، اروندکنار، چونبده و قفاص)

اوقات شرعی ماه رمضان 1434/  1392 به افق شهرستان آبادان (آبادان، اروندکنار، چونبده و قفاص)

اوقات شرعی ماه رمضان 1434/  1392 به افق شهرستان آبادان (آبادان، اروندکنار، چونبده و قفاص)

اوقات شرعی ماه رمضان 1434/  1392 به افق شهرستان آبادان (آبادان، اروندکنار، چونبده و قفاص)