اهانت فرزند سقیفه به زهرای شریفه

انالله واناالیه راجعون عقل مبهوت و سینه آنقدر به تنگ آمده که قلم می ماند چه بنوسید. کاربه کجارسیده است که فردمعلوم الحالی چون فرهاد ظریف به کوثر قرآن هتاکی می کند؟ یک روزبه پیامبراعظم (صلی الله علیه وآله) درنشریه موهن فرانسوی اهانت شد و با یک محکومیت عادی ماجراجمع گردید، یک روزبه مرجعیت شیعه […]


انالله واناالیه راجعون

عقل مبهوت و سینه آنقدر به تنگ آمده که قلم می ماند چه بنوسید.

کاربه کجارسیده است که فردمعلوم الحالی چون فرهاد ظریف به کوثر قرآن هتاکی می کند؟

یک روزبه پیامبراعظم (صلی الله علیه وآله) درنشریه موهن فرانسوی اهانت شد و با یک محکومیت عادی ماجراجمع گردید، یک روزبه مرجعیت شیعه ورهبرمعظم انقلاب (مدظله العالی) بی حرمتی کردند و مجامع دینی به یک تحصن وراهپیمایی ومحکومیت اکتفاکردند.

امروزبه ناموس دهر، هستی پروردگار، حجت خدابرمعصومین، جوهره خلقت، حوراءالأنسیه، أم ابیها، صدیقه کبری، آیه الله العظمى حضرت فاطمه زهرا (صلوات الله و سلامه علیها) هتاکی شد، اماخبری دررسانه هانیست.

فرزندان زهرای مرضیه(سلام الله علیها)کجاهستند؟اگرنبودیم که جواب صورت نیلی مادرمان رابه غاصبان خلافت بدهیم، امروز نباید در مقابل این بی حرمتی ساکت بنشینیم.

آن روز به صورت مادر شیعه جسارت شد وامروز به حقیقت فاطمه(سلام الله علیها) بی ادبی کردند.

پروژه مبارزه با پیشوایان اسلام گویی تمامی ندارد.

دشمنان بانوی بی بدیل هستی حضرت زهرای شهیده(سلام الله علیها) درصدراسلام درست تشخیص دادند که تمام سرمایه دین آن بانوی معصومه است وبزرگترین مانع درمقابل طاغوت آن وجود مبارکه است ولذا ایشان رامظلومانه به شهادت رساندند.

امروز نیز فرزندان همان ملاعین بی ریشه به مخاصمه باشخصیتی پرداخته اند که خداوند درقرآن عظیم اورا معنای حقیقی شب قدرمی داند، نورفاطمی وفرهنگ آن حضرت همانگونه که درزمان حیات ایشان پهنه دهر را منورفرموده، تاروزقیامت درحال نورافشانی بوده واکرام آن حضرت سبب هدایت نفوس مستعده خواهدشدو معنای این حقیقت را کسی متوجه می شودکه ازنسل پاکان باشد.

فرهادظریف دریک سخن موهن نوشته است که:(تولدزنی که ۹ سالگی ازدواج کرده و بچه دارشده روزاعتراض به کودک همسری است نه روزمادر) در گذشته ازدواج درسن کم مرسوم آن دوران بوده وحتی دردوران نه چندان دور ازدواج درسن کم درایران وبعضی ازاقوام ایرانی مرسوم بوده است ودرحال حاضرکم نیستند دخترانی که درسن حدود۱۴یا۱۵ سال دربعضی شهرهای ایران ازدواج میکنند، به اینگونه که درسنین یادشده خطبه عقدزوجین قرائت میشود واگرزوجه درسن کمتر۱۸سال باشد وقتی که به سن قانونی میرسد ازدواج آنان ثبت می شودو یا اینکه بامراجعه به قاضی حکم رشد دریافت می کنند وپس ازآن دفاتر ثبت ازدواج عقد آنان رادرسنین پائین ثبت میکند‌.

درکتب تاریخ نقل شده حضرت زهرا (سلام الله علیها) دریک هفته به قدریک ماه ودریک ماه به قدریکسال رشد داشته است وجسم آن حضرت همانندجسم دختران ۹ ساله نبوده واز قدو قامت وتوان جسمی لازم برخورداربوده است وبطور کلی جسم زنان ومردان درگذشته بسیارقوی تر و تنومندتر بوده،حال اگرفرهاد ظریف نسبت به تاریخ بی اطلاع است گناه مردم پاک وفاطمی سرشت چیست که بایدهتاکی این شخص منحرف وبی دین رابه حضرت صدیقه (سلام الله علیها)تحمل کنند.

چراعلما و روحانیون درمقابل جسارت به تمام حیثیت دین یعنی حضرت زهرا (سلام الله علیها) ساکت نشسته اند؟

خاموش بادحنجره ای که درپی جسارت به فاطمه شهیده(سلام الله علیها)سکوت کند.

بشکند قلمی که درمقابل این جسارت عظمی روشنگری نکند.بی شک فرهاد ظریف مرتدو مهدورالدم می باشد وجز اعدام سزای این جسارت کم سابقه تاریخ نمی باشد.

این مصیبت عظمی را به ساحت امام مظلوم و دل رنجورخویش حضرت ولی عصر (اوراحناله الفداو عجل الله تعالی فرجه الشریف) و رهبرفاطمی وعزیزمان حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)و همه عاشقان مادرشیعه حضرت زهرای بتول (سلام الله علیها) تسلیت عرض نموده و ازدستگاه محترم همیشه انقلابی قضا میخواهیم تابه اشد مجازات باچنین شخص ملحدی برخوردکند تا مایه عبرت دیگران باشد و همگان بدانند حرمت صدیقه طاهره (سلام الله علیها)، حرمت قرآن کریم وحرمت ۱۲۴هزار پیامبرو ائمه هدی (علیهم السلام)است وتوهین به آن بانوی طاهره و مطهره بااهانت به خداو پیامبرو تمامی مقدسات برابری میکند وسزای این شخص معلوم الهویه چیزی جزاعدام نیست.