اصلاح گری حاکمیت در حوزه آموزش و پرورش

روز معلم قبل از هر چیز ادای احترام به مقام معلم و بزرگداشت مرد اندیشه و تفکر شهید مطهری ره است. کیست که نداند اگر شهید مطهری نبود در آن آشفته بازار پریشان فکری چگونه اندیشه اسلامی مصون می ماند و دچار انحطاط و دگردیسی مارکسیستی نمی شد!.

به گزارش عروج، رهبری انقلاب در دیدار اخیر با معلمان صریح ترین و دقیق ترین مسایل آموزش و پرورش کشور را مطرح کرد که نشان از تسلط کافی ایشان بر امور آموزش و پرورش بود و اینکه متاسفانه عزم جدی برای حل مسایل مهم ترین و کلیدی ترین وزارتخانه نیست.

از بی ثباتی مدیریتی تا غلبه نگاه غیردولتی بر دولتی و ضرورت تقویت مدارس دولتی، ضربه خوردن نظام تربیتی از کرونا و اغتشاشات تا اهمیت شکل‌گیری هویت ملی و پاسداشت زبان و‌ پرچم تا معیشت معلمان و..

در باب ثبات مدیریتی آموزش و پرورش یکی از مسایل این است که مثل سایر دستگاه‌ها دخالت های بیرونی بیشتر است و عموما وزرا چندان قوی در آموزش و پرورش حاکم نبودند و این باعث دخالت های مکرر بیرونی در مدیریت آموزش و پرورش شده چرا که به سبب گستردگی جغرافیایی و اثرگزاری این مجموعه مورد طمع بوده که بتوانند در اتفاقات سیاسی بهره کشی کنند.

یکی از مسایل مهم این است که در طی ۴ دهه گذشته هیچ گاه حاکمیت مسأله آموزش و پرورش جدی نگرفته و به مثابه یک دستگاه پر هزینه و کم فایده بدان نگریسته و واقعا همان اندازه که به وزارت های پر پول مثل نفت و نیرو پرداخته اگر به این دستگاه تربیتی از نظر معیشت ، امکانات و شأن و جایگاه می رسید، امروز با این ناگواری های فرهنگی روبرو نبودیم.

در همین اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ مدارس و دانش آموزان یکی از اقشار هدف دشمن بود که نشان از طراحی درست دشمن بود چرا که در اغتشاشات معلوم شد به زبان ساده مدارس و دانش آموزان رها شدند و این آیندگان نظام با مبانی و اصول و مفاهیم انقلاب اخت و انس ندارند و فضای مجازی و تحرکات دشمن یک شکاف جدی و نگران کننده ایجاد کرده است مع الاسف باز ذهن ساده ساز مسولان بجای تدبیر و طراحی بلند مدت برای چاره جویی و حل این شکاف دردناک با راه اندازی و ساخت چندین قرارگاه تبیین و امید و.. و برگزاری چند اردوی راهیان پیشرفت سروته مسأله را هم آوردند و به تکلیف خود عمل کردند به خیال خود!!
یکی از راهبردی ترین فراز صحبت رهبری انقلاب در دیدار اخیر که می‌تواند بستر امیدوار کننده از اصلاح مسیر حاکمیت در حوزه آموزش باشد، مسأله سلطه تفکر کنکوری و مدرک گرایی در آموزش و پرورش است. رهبر انقلاب به درستی این تذکر را دادند که چرا مسیر و خروجی آموزش و پرورش به جای کار و تولید و مهارت حتما به دانشگاه و مدرک و..ختم شود.

این درد روشنی است که باید درمان شود اینهمه جوانان با مدرک بالا که انرژی و نیروی جوانی و کار خود را صرف اخذ مدرک کرده که النهایه امروز در بازار کار چندان کارآمد نیست و از سوی شأن و مدرک دکترای اجازه نمی‌دهد دست به هر کاری بزند و این میشود جوانان با مدرک دکتری بیکار روزانه اضاف میشود و از سوی نیروی کار در بخش های مختلف کم داریم.
این ناترازی و فرهنگ غلط حتما باید اصلاح شود که نیاز به چاره اندیشی شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد.