Oruj.ir | عروج : بررسي اقتصاد راهيان نور در خوزستان
پنجشنبه، 8 تیر 1396 - 16:22 کد خبر:3929
چه اشكالي دارد اگر بگذارند ظرفيت اقتصادي راهيان_نور براي مردم خوزستان در سال توليد و اشتغال فعال شود؟


چندسالي است حركت عظيم راهيان_نور در كشور آغاز شده كه به بازديد مردم از مناطق عملياتي جنگ تحميلي اختصاص دارد و اين حركت مورد تاييد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است. در اين ميان استان خوزستان شايد بيشترين بازديد را در طول سال به خود مي بيند اما ذكر چند نكته كه در اين ميان به طور سهوي يا عمدي مورد غفلت قرار گرفته مهم مي نمايد.

ابتدا بايد گفت كه راهيان_نور به مثابه زائريني هستند كه از مناطق عملياتي كه نقش زيارتگاه را دارند بازديد مي كنند وزائر همانطور كه از اسمش پيداست يك گردشكر نيز محسوب مي شود. شهرهايي چون مشهد مقدس و قم كه اماكن زيارتي محسوب مي شوند و همه سالي زائريني از سراسر دنيا دارند كه اين زائرين حكم گردشگر را داشته و با خود كلي پول و ارز به اين اماكن آورده و موجب رونق اقتصادي و اشتغال زايي براي مردم اين شهرها نيز شده است اما آيا خوزستان نيز با اين همه زائر ميليوني در سال از اين امكان برخوردار است؟

اولين پرسشي كه ممكن است مطرح شود اين است كه شهدا فرق دارند و نبايد اين طور و با ديد اقتصادي به آن نگاه كرد اما آيا مقام شهدا از امام معصومي چون امام رضا ع بالاتر است؟ پس چرا زيارت در مشهد هم با ديد اقتصادي نگاه مي شود؟؟؟

اما مخارجي كه ما به عنوان زائر براي رفتن به مشهد يا قم انجام مي دهيم به اين قرار است كه اول هزينه رفت و آمد كه يا هواپيما يا قطار يا اتوبوس و يا ماشين شخصي است را متحمل مي شويم كه اين نيز باعث اشتغال زايي تعدادي آدم در اين بخش مي شود دوم هزينه اقامت در هتل يا مسافرخانه است كه اين نيزتوسط خود مردم مشهد اداره مي شود و صنعت هتل داري و مسافرخانه ها در قم و مشهد نيز كلي اشتغال زايي براي مردم اين شهرها ايجاد كرده است و سوم هزينه خوراك است كه الا ماشا... رستوران و اغذيه فروشي وجود دارد كه همه براي مردم اشتغال زايي ايجاد كرده است و خريد سوغات و مغازه ها هم كه 24 ساعته در مشهد و قم اطراف حرم باز مي باشند و خدا مي داند چرخ اقتصادي چندين هزار خانوار را مي چرخاند. اين شد چرخه اقتصادي يك شهر زيارتي كه توسط زائرين تامين مي شود و كلي اشتغال زايي براي مردم اين شهرها وهمچنين مردم ديگر شهرها كه به طرق مختلف ايجاد كرده است.

حال برويم سراغ خوزستان مظلوم و ببينيم سهم مردم از اين زائرين راهيان_نور چقدر است. اول اياب و ذهاب است كه تمامي با اتوبوس هاي جوان سير ايثار كه متعلق به سپاه پاسداران است انجام مي شود و لذا از اين ناحيه پولي در جيب مردم نمي رود. دوم اسكان اين زوار است كه همگي يا در پادگان ها و اماكن مربوط به سپاه و نيروهاي مسلح و يا اماكن دولتي انجام مي شود و يا بعضي استان ها اقدام به ساخت اقامت گاه هاي دائمي در خاك خوزستان براي خود كرده اند و زائرين آن استان در اماكن استان خودشان اسكان داده مي شوند آيا خوزستان هم مي تواند در استان هاي ديگر براي خود محل اسكان درست كند؟ و لذا از اين طريق نيز پولي وارد جيب مردم نمي شود و صنعت هتل داري و مسافرخانه ها در خوزستان در اين بخش كاملا صفر است. سوم خوراك و اغذيه است كه اكثرا همه اقلام خوراكي را از شهر خود با اتوبوس ها مي آورند و توسط آشپزهاي كاروان در مناطق اسكان پخته مي شود و يا از آشپزخانه هاي سپاه پاسداران تامين مي شود و از اين بخش نيز هيچ سودي به مردم خوزستان و بخش رستوران ها و اغذيه فروشي هاي مردمي وارد نمي شود. و چهارم سوغات و بازار هم كه چه عرض كنم اصلا اتوبوس هاي راهيان_نور وارد شهرهاي خوزستان نمي شوند و تنها از مسيرهاي مواصلاتي بيرون شهرها در مناطق عملياتي تردد مي كنند و لذا به بازارهاي شهري نيز به هيچ عنوان ورود پيدا نمي كنند كه اينجا نيز بايد اين سوال اساسي را پرسيد كه چرا راهيان نور وارد شهرها نمي شوند؟ مگر جنگ فقط در مناطق عملياتي بود؟ مگر هويزه و سوسنگرد و بستان به اشغال بعثي ها در نيامد؟ مگر اهواز و آبادان و انديمشك و دزفول مورد اصابت موشك و گلوله قرار نگرفت؟ مگر جنگ در شهر ها نبود؟ مگر در شهرها شهيد نداديم؟ پس چرا شهرها در بازديد راهيان_نور قرار نمي گيرند؟

و اما دو نوع بازار هم در كنار مناطق عملياتي وجود دارد كه يكي بازار محلي مردم آن منطقه است كه بايد كيلومترها طي كنند و از شهر به مناطق عملياتي بيايند تا اجناس خود را به معرض نمايش بگذارند و دوم هزينه برپايي غرفه ها و چادرها براي جلوگيري از باد و باران هم با خودشان است و تازه از همه مهمتر مسئولين كاروان به زائرين مي گويند كه از اين بازارهاي مناطق عملياتي هم خريد نكنيد. و اما بازار دوم كتاب و اقلام فرهنگي است كه معمولا هيچ كدام خوزستاني نيستند و اكثرا از تهران و شهرهاي بالا مي باشند.


اين بود خلاصه اي از بخش اقتصادي راهيان_نور كه منتظر پاسخ هستيم كه چه فرقي بين خوزستان با مشهد و قم هست؟ چه اشكالي دارد اگر بگذارند ظرفيت اقتصادي راهيان_نور براي مردم خوزستان در سال توليد و اشتغال فعال شود؟ چرا در هتل ها و مسافرخانه ها و زائر سراهاي بخش خصوصي اسكان پيدا نكنند؟ چرا غذاها از آشپزخانه هاي خصوصي و مردمي تامين نشود؟ چرا از شهرها و بازارهاي شهري بازديد نشود؟ چرا مديريت مناطق عملياتي خوزستان نبايد در دست خود خوزستان باشد؟ چرا مردم مشهد و قم از ظرفيت زائران به خوبي در رونق اقتصادي استفاده مي كنند و مردم خوزستان نبايد بكنند؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا؟ و چرا؟؟؟...

امضا: علي_هاجري
@kelkkhiyal